Bij wie doe ik mijn melding?

1-1-2 (Politie SPOED)

Voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

Voorbeelden:

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.
 • U ziet iemand een diefstal plegen.
 • U ziet iemand inbreken.
 • U ziet een verdacht iemand.
 • Een verdachte situatie

0900-8844 (Politie Geen spoed)

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is.

Voorbeelden:

 • U wilt in contact komen met de wijkagent van Schipluiden.
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie.
 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.

0800-7000 (Meldpunt Anoniem)

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent, of als u anoniem wilt blijven.
M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Je kunt ook bellen over fraude of schendingen van integriteit.

Voorbeelden:

 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

1-1-4 (Red een dier, politie.)

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Belt u dan naar het meldpunt 144 Red een dier.

Voorbeelden:

 • Dieren in acute nood en/of gewonde dieren.
 • Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144.
 • Wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144.

Meldpunt openbare ruimte (gemeente Almere)

Voor meldingen over de openbare ruimte kunt u terecht bij de gemeente via het algemene nummer [14036], of u kunt via het digitaal formulier een melding openbare ruimte maken.

Voorbeelden:

 • Losliggende stoeptegels.
 • Kapotte lantaarnpaal.
 • Zwerfvuil.
 • Overhangende takken.
 • Vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes.
 • Graffiti.
 • Omgewaaide boom.
 • Overlast van ratten en wespen.

Buurtpreventie

Als er overige zaken zijn waarvoor u de aandacht wilt vragen van het buurtpreventie team, dan kunt u gebruik maken van het formulier Melding aan buurtpreventie.