Informatieavond openbare ruimte Stripheldenbuurt

U maakt een melding openbare ruimte bij de gemeente, of u heeft een wens ten aanzien van de openbare ruimte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u parkeeroverlast ervaart of een groenstrook wilt verfraaien. Wat gebeurt er dan met uw melding of wens? Waarom kunnen sommige dingen wel en andere dingen niet? Om hierover met u in gesprek te gaan, organiseren we een informatieavond op 20 juni 2018.
Informatieavond openbare ruimte Stripheldenbuurt

Programma

19.00 – 19.15 uur Inloop met koffie/thee
19.15 – 19.25 uur Opening en toelichting op het programma door Mylan Derkink
(gebiedsmanager)
19.25 – 19.50 uur Verkeersvraagstukken uit de buurt
19.50 – 20.00 uur Initiatiefnemers Stripheldenpark aan het woord
20.00 – 20.15 uur Tijd voor een drankje
20.15 – 21.30 uur Informatietafels en tijd voor vragen

Onderwerpen aan de tafels

De onderwerpen waarover u aan tafel informatie kunt krijgen:
verlichting – groen – afvalinzamelingen en afvaldumpingen – ontwikkelingen
nieuwbouw Douwe Dabbertstraat – verkeer – handhaving – hondenpoep –
veiligheid en buurtpreventie – straatwerk

Aanmelden

Wij weten graag van tevoren op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Meldt u zich voor 14 juni aan via buiten@almere.nl Kijk voor meer
informatie op www.buiten.almere.nl
We zien u graag op woensdag 20 juni!
Hartelijke groet, gebiedsteam