Home

Inbraak voorkomen

Veel mensen gaan op vakantie en ruimen hun huis pico bello op. Ook laten ze drie weken post gewoon op de deurmat vallen. Voor een inbreker is het zo een koud kunstje om in te schatten dat de bewoners niet thuis zijn en ook niet spoedig thuiskomen.

Voorkom auto-inbraak

Een ‘geslaagde’ auto-inbraak in enkele seconden, veroorzaakt in elk geval urenlange problemen voor de autobezitter. Dus laten we afspreken “Niets er in / Niets er uit”. Om te helpen hebben we een aantal preventie tips opgezocht.

Whatsapp groepen voor buurtpreventie de voor- en nadelen

Whatsapp buurtpreventie groepen zijn inmiddels een bekend fenomeen.  De traditionele buurtpreventie loopgroepen zijn vaak maar voor enkele actieve bewoners maar de whatsapp groepen daar voelt bijna iedereen wel wat voor. Omdat toch bijna iedereen Whatsapp al op zijn of haar smartphone heeft staan is het voor iedereen mogelijk deel te nemen. In dit stuk zal ik enkele voor en nadelen van de whatsapp groep benoemen. Daarnaast kun je meer informatie vinden bij Stichting WABP welke zich inzet om de whatsapp groepen in kaart te brengen en te ondersteunen.

Registreer uw eigendommen

Uw gestolen laptop met persoonlijke foto’s, uw unieke sieraden en dierbare erfstukken die na een inbraak zijn weggenomen, wilt u natuurlijk het liefst terug. Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan niet achterhalen van wie deze is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te krijgen. Registreer daarom nu de kenmerken van uw waardevolle bezittingen op de registratiekaart en bewaar deze goed. Geregistreerde eigendommen leveren ook meer sporen op naar inbrekers! Meerdere inbraken kunnen bijvoorbeeld aan dezelfde dader gekoppeld worden en daders kunnen langere straffen krijgen.

Nooit meer vergeten de afvalbak buiten te zetten?

Sinds deze week is de Almere Afval app beschikbaar in de stores voor Android en Iphone. In de app vindt u op welke dagen welke afvalbak aan de weg gezet moet worden. Ook kunt u een herinnering hiervan krijgen. Zo vergeet u nooit meer welke afvalbak u aan de straat moet zetten. En vraagt u zich af welke afvalsoort in welke afvalbak moet? Daar geeft deze app ook antwoord op.

Kijk voor meer informatie en de link naar de app op de website van gemeente Almere

Verkeersbesluit op de Gerrit TH. Rotmanlaan

Om het parkeerprobleem rondom Het Drieluik aan te pakken heeft de gemeente Almere het volgende verkeersbesluit aangekondigd: Het instellen van een zonaal parkeerverbod met venstertijden op de Gerrit TH. Rotmanlaan e.o. in Almere Buiten. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Staatscourant, of download de brief die is verzonden aan de omwonende Verkeersbesluit zonaal parkeerverbod Gerrit Th Rotmanlaan.

Informatieavond openbare ruimte Stripheldenbuurt

U maakt een melding openbare ruimte bij de gemeente, of u heeft een wens ten aanzien van de openbare ruimte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u parkeeroverlast ervaart of een groenstrook wilt verfraaien. Wat gebeurt er dan met uw melding of wens? Waarom kunnen sommige dingen wel en andere dingen niet? Om hierover met u in gesprek te gaan, organiseren we een informatieavond op 20 juni 2018.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 mei wordt de damwand getrokken van de Kolibribrug (gelegen tussen knooppunt Almere en afrit Almere Buiten). Deze werkzaamheden zullen ongeveer 4 uur duren en kan geluidshinder veroorzaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de verbreding van de A6. Door de extra rijstroken moeten bestaande bruggen en viaducten worden verbreed. Meer informatie vind u hier. Waarom vinden sommige werkzaamheden in de nacht plaats? Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Veiligheid is voor ons van groot belang. Omdat er dicht langs de A6 gewerkt wordt, is het in verband met de veiligheid voor onze medewerkers en weggebruikers nodig om een rijstrook af te zetten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zetten we een rijstrook af in de nacht. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.