Spreekuur met uw wijkagent

Dennis Schmidt

Wijkagent Stripheldenbuurt en Eilandenbuurt

Ik ben als wijkagent verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen mijn wijk. Daar richt ik mij op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang.

Omdat de informatie vanuit de buurt van essentieel belang is wil ik als wijkagent graag weten of er behoefte is aan een wijkspreekuur. Dit wijkspreekuur zal dan plaatsvinden in de wijk.