Vrienden van de BPT

Wijkagent Stripheldenbuurt

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Dennis Schmidt wijkagent van de Stripheldenbuurt.

Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen.

Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.

Wilt u mij spreken? Bel dan 0900-8844 voor het maken van een afspraak. Of gebruik het contactformulier. Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112.

Jeugdagent Melvin Jubitana


Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Melvin Jubitana jeugagent van Almere-Buiten.

Werkgebied:

Almere: Seizoenen- en Regenboogbuurt, Vogelhorst en Indischebuurt. Taakaccent Jeugd (aanspreekpunt voor Alle scholen van de Seizoenen, Regenboog, Eilandenbuurt, Indische Buurt, Oostvaarders, Stripheldenbuurt en Sieradenbuurt.)

Als jeugdagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen.

Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.

Wilt u mij spreken? Bel dan 0900-8844 voor het maken van een afspraak. Of gebruik het contactformulier. Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112.

Wijkteam – Buiten oost

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk?

Het wijkteam Almere Buiten Oost staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het wijkteam.

De wijkregisseur

Mijn naam is Miriam Geurts en ben de wijkregisseur van oa, de stripheldenbuurt.

Als wijkregisseur ben je de oren en ogen van de gemeente, stadsruimte, in het gebied waar we werken. Dit is vaak ook in samenwerking met de buurpreventie als deze aanwezig is in het gebied. We ontvangen vragen – verzoeken en wensen over de openbare ruimte van interne en externe relaties. Wij zorgen ervoor dat deze wensen en verzoeken zo specifiek mogelijk geformuleerd bij de betreffende vakdiensten terecht komt. De wijkregisseur heeft met alle betrokkenen nagedacht over mogelijke oplossingen voor een vraag of oplossing met draagvlak, wat aangeboden wordt aan hetzij het team beheer, hetzij de projecten. De wijkregisseur bewaakt de voortgang en communiceert met u, de burger, ondernemers en organisaties.

Wij zijn de oren en ogen van de gemeente, stadsruimte. Ook voegen wij daar graag aan toe dat wij ook de mond zijn van de burger. Doormiddel van veel contacten met de burgers, ondernemers en organisaties. Mocht u niet weten waar u uw wens of klacht “naar binnen moet brengen” dan zijn wij daar om u te helpen. Wij zorgen ervoor dat de wensen en of vragen van u, zo nodig, worden verwoord dat onze collega’s binnen de gemeente, stadsruimte, er mee aan de slag kunnen. Wij zijn geen vakspecialisten maar kunnen op basis van eerdere ervaringen wel een inschatting maken van de aard van de wens of de klacht.