Werkzaamheden Rijkswaterstaat

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 mei wordt de damwand getrokken van de Kolibribrug (gelegen tussen knooppunt Almere en afrit Almere Buiten). Deze werkzaamheden zullen ongeveer 4 uur duren en kan geluidshinder veroorzaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de verbreding van de A6. Door de extra rijstroken moeten bestaande bruggen en viaducten worden verbreed. Meer informatie vind u hier.

Waarom vinden sommige werkzaamheden in de nacht plaats?

Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Veiligheid is voor ons van groot belang. Omdat er dicht langs de A6 gewerkt wordt, is het in verband met de veiligheid voor onze medewerkers en weggebruikers nodig om een rijstrook af te zetten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zetten we een rijstrook af in de nacht. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.